Eternal Treasure Music (Kho Tàng Muôn Thuở)

More music video songs coming all the time…

SUBSCRIBE to our 1st YouTube Channel ‘Eternal Treasure Music’ to be notified when new English songs are released! <click-here>

SUBSCRIBE to our 2nd YouTube Channel ‘Kho Tàng Muôn Thuở’ to be notified when new Vietnamese songs are released! <click-here>

Most Beautiful Mother (Mẹ Là Tất Cả)

More music videos coming soon!!!

For the Vietnamese version of this song, please go to:
https://www.youtube.com/watch?v=-Tp7XmJOx3c&list=PLBhtu2r4rr5WPtVyD4AjEr7EmgrNZ2RE6

Bài hát Anh ngữ, có thể vô link:
https://www.youtube.com/watch?v=-Tp7XmJOx3c&list=PLBhtu2r4rr5WPtVyD4AjEr7EmgrNZ2RE6

- - - - ...
- - - - - -

Poem: Eternal Treasure
Music: Joe Gautrey
Vocals: Jonas Gardner
Music arrangement: Joe Gautrey

- - - - - - - - - -

LYRICS:

How boundless is our Mother’s love!
Unconditional and pure from Heaven above
Your eyes sparkle beauty and light
Your smile radiates sunshine, warm and bright

Thank you for being there for us
Thank you for giving us your love and trust
Thank you for being our best friend
Thank you for your promise to be with us till the end

Your heart is an open cosmos of kindness
Your arms embrace us in eternal bliss
How can we ever express our appreciation
For the most beloved precious in all of creation

Thank you for your gentleness and grace
Thank you for walking with us at our pace
Thank you for picking us up when we fall
Thank you for showering us with your love and all

Mother, thank you for being in our lives, so tenderly
And most beautiful you will always be

Thank you for the warm hug that we always miss
Thank you for blowing us that extra kiss
Thank you for opening the doors
We thank you and so much more

Mother, thank you for being in our lives, so tenderly
And most beautiful you will always be
And most beautiful you will always be

- - - - - - - - - -

Ôi muôn đời, Mẹ dành tình thương tuôn trào
Tình yêu đó thanh cao, trong xanh, vượt cõi xa xôi ngút ngàn
Mắt long lanh như ngọc lấp lánh hào quang sáng
Trên môi Mẹ luôn cười xinh tươi như ngàn hoa

Cảm quý những lúc mẹ luôn sát cánh
Cảm mến phấn khích từ niềm tin bất biến
Cảm kích lúc có Mẹ tri kỷ nhất
Hiếu kính những ân tình Mẹ dìu con tiến xa đường đời

Một tấm lòng Mẹ dành trọn tất cả sự nhân ái
Vòng tay Mẹ bồng gọn ôm con trong ấm áp
Thế làm sao mà bộc lộ được lòng biết tạ ơn đó
Người được kính yêu hơn ai hết trong nhân sinh muôn loài

Cảm kích lắm đối với Mẹ yêu dấu đó
Sát cánh mỗi bước cùng con khắp chốn
Quý lắm những lúc Mẹ dìu con vấp ngã
Thế mới thấy Mẹ dành tình thương lớn lao nhường nào

Ôi bao la từ muôn thuở Mẹ dành trọn cho đàn con bờ vai
Ánh lung linh vì sao rực rỡ Mẹ tựa ngàn tia sáng

Thấy phấn khích mỗi lúc được Mẹ ôm thấm thiết
Với có khoảnh khắc là nụ hôn thoáng chốc
Thắp sáng bóng tối, Mẹ ban sức sống
Luôn nhớ ơn Mẹ chẳng nhạt phai

Trọn vẹn hồng ân và những dịu dàng Mẹ trao
Tưới mát bao hơi ấm nơi tâm hồn con Mẹ yêu
Mẹ là tất cả của đời con Mẹ yêu

- - - - - - - - - -
#mother #music #touching #heartfelt #nhac
[+] Show More

 

Mẹ Là Tất Cả (Most Beautiful Mother)

Bài hát Anh ngữ, có thể vô link:
https://www.youtube.com/watch?v=oJOnqpiLq30&list=PLyeMEGCQsnia-Z9o3rYOEXlJRot8SRwR6

For the English version of this song, please go to:
https://www.youtube.com/watch?v=oJOnqpiLq30&list=PLyeMEGCQsnia-Z9o3rYOEXlJRot8SRwR6

- - - - - - - - - -

Thơ tiếng ...
Anh (English poem): Eternal Treasure
Lời Việt (Vietnamese translation): Huy Hiệu & Tâm Vui
Nhạc (Music): Joe Gautrey
Ca sĩ (Vocals): Minh Thu
Hòa Âm (Music Arrangement): Joe Gautrey

= = = = = = = = = =

Ôi muôn đời, Mẹ dành tình thương tuôn trào
Tình yêu đó thanh cao, trong xanh, vượt cõi xa xôi ngút ngàn
Mắt long lanh như ngọc lấp lánh hào quang sáng
Trên môi Mẹ luôn cười xinh tươi như ngàn hoa

Cảm quý những lúc mẹ luôn sát cánh
Cảm mến phấn khích từ niềm tin bất biến
Cảm kích lúc có Mẹ tri kỷ nhất
Hiếu kính những ân tình Mẹ dìu con tiến xa đường đời

Một tấm lòng Mẹ dành trọn tất cả sự nhân ái
Vòng tay Mẹ bồng gọn ôm con trong ấm áp
Thế làm sao mà bộc lộ được lòng biết tạ ơn đó
Người được kính yêu hơn ai hết trong nhân sinh muôn loài

Cảm kích lắm đối với Mẹ yêu dấu đó
Sát cánh mỗi bước cùng con khắp chốn
Quý lắm những lúc Mẹ dìu con vấp ngã
Thế mới thấy Mẹ dành tình thương lớn lao nhường nào

Ôi bao la từ muôn thuở Mẹ dành trọn cho đàn con bờ vai
Ánh lung linh vì sao rực rỡ Mẹ tựa ngàn tia sáng

Thấy phấn khích mỗi lúc được Mẹ ôm thấm thiết
Với có khoảnh khắc là nụ hôn thoáng chốc
Thắp sáng bóng tối, Mẹ ban sức sống
Luôn nhớ ơn Mẹ chẳng nhạt phai

Trọn vẹn hồng ân và những dịu dàng Mẹ trao
Tưới mát bao hơi ấm nơi tâm hồn con Mẹ yêu
Mẹ là tất cả của đời con Mẹ yêu

= = = = = = = = = =

LYRICS: Most Beautiful Mother

How boundless is our Mother’s love!
Unconditional and pure from Heaven above
Your eyes sparkle beauty and light
Your smile radiates sunshine, warm and bright

Thank you for being there for us
Thank you for giving us your love and trust
Thank you for being our best friend
Thank you for your promise to be with us till the end

Your heart is an open cosmos of kindness
Your arms embrace us in eternal bliss
How can we ever express our appreciation
For the most beloved precious in all of creation

Thank you for your gentleness and grace
Thank you for walking with us at our pace
Thank you for picking us up when we fall
Thank you for showering us with your love and all

Mother, thank you for being in our lives, so tenderly
And most beautiful you will always be

Thank you for the warm hug that we always miss
Thank you for blowing us that extra kiss
Thank you for opening the doors
We thank you and so much more

Mother, thank you for being in our lives, so tenderly
And most beautiful you will always be.
And most beautiful you will always be.

= = = = = = = = = =

#mother #nhacmoi #nhachay #nhacvui #heartfelt
[+] Show More

Tab 3

Eternal Treasure Music (Kho Tàng Muôn Thuở)

Welcome to Eternal Treasure Music, a realm of poetic wonders where time stands still and emotions dance eternally. Here, you will find verses that capture the intricacies of life, the spectrum of emotions that we all experience: from despair to joy, from pain to resilience, from loss to hope. These verses are not only poems, but also songs that we have crafted with love and care, hoping to share their message with you. We offer this collection as a tribute to the human experience and the interconnectedness of our emotions. We hope that it will inspire you, comfort you, and guide you during your own journey through the vast sea of existence. Join us in this celebration of poetry and melodious music, where every word and note is an eternal treasure.

 

Our sincere appreciation goes to the talented artists, composers, singers, and editors whose dedicated efforts have brought these wonderful songs to life.

We also thank the Open-Source AI community for providing invaluable resources for amazing visual creativity.

More music video songs coming all the time… SUBSCRIBE to our YouTube Channel ‘Eternal Treasure Music’ to be notified when new songs are released!

Most Beautiful Mother (Mẹ Là Tất Cả)

More music videos coming soon!!!

For the Vietnamese version of this song, please go to:
https://www.youtube.com/watch?v=-Tp7XmJOx3c&list=PLBhtu2r4rr5WPtVyD4AjEr7EmgrNZ2RE6

Bài hát Anh ngữ, có thể vô link:
https://www.youtube.com/watch?v=-Tp7XmJOx3c&list=PLBhtu2r4rr5WPtVyD4AjEr7EmgrNZ2RE6

- - - - ...
- - - - - -

Poem: Eternal Treasure
Music: Joe Gautrey
Vocals: Jonas Gardner
Music arrangement: Joe Gautrey

- - - - - - - - - -

LYRICS:

How boundless is our Mother’s love!
Unconditional and pure from Heaven above
Your eyes sparkle beauty and light
Your smile radiates sunshine, warm and bright

Thank you for being there for us
Thank you for giving us your love and trust
Thank you for being our best friend
Thank you for your promise to be with us till the end

Your heart is an open cosmos of kindness
Your arms embrace us in eternal bliss
How can we ever express our appreciation
For the most beloved precious in all of creation

Thank you for your gentleness and grace
Thank you for walking with us at our pace
Thank you for picking us up when we fall
Thank you for showering us with your love and all

Mother, thank you for being in our lives, so tenderly
And most beautiful you will always be

Thank you for the warm hug that we always miss
Thank you for blowing us that extra kiss
Thank you for opening the doors
We thank you and so much more

Mother, thank you for being in our lives, so tenderly
And most beautiful you will always be
And most beautiful you will always be

- - - - - - - - - -

Ôi muôn đời, Mẹ dành tình thương tuôn trào
Tình yêu đó thanh cao, trong xanh, vượt cõi xa xôi ngút ngàn
Mắt long lanh như ngọc lấp lánh hào quang sáng
Trên môi Mẹ luôn cười xinh tươi như ngàn hoa

Cảm quý những lúc mẹ luôn sát cánh
Cảm mến phấn khích từ niềm tin bất biến
Cảm kích lúc có Mẹ tri kỷ nhất
Hiếu kính những ân tình Mẹ dìu con tiến xa đường đời

Một tấm lòng Mẹ dành trọn tất cả sự nhân ái
Vòng tay Mẹ bồng gọn ôm con trong ấm áp
Thế làm sao mà bộc lộ được lòng biết tạ ơn đó
Người được kính yêu hơn ai hết trong nhân sinh muôn loài

Cảm kích lắm đối với Mẹ yêu dấu đó
Sát cánh mỗi bước cùng con khắp chốn
Quý lắm những lúc Mẹ dìu con vấp ngã
Thế mới thấy Mẹ dành tình thương lớn lao nhường nào

Ôi bao la từ muôn thuở Mẹ dành trọn cho đàn con bờ vai
Ánh lung linh vì sao rực rỡ Mẹ tựa ngàn tia sáng

Thấy phấn khích mỗi lúc được Mẹ ôm thấm thiết
Với có khoảnh khắc là nụ hôn thoáng chốc
Thắp sáng bóng tối, Mẹ ban sức sống
Luôn nhớ ơn Mẹ chẳng nhạt phai

Trọn vẹn hồng ân và những dịu dàng Mẹ trao
Tưới mát bao hơi ấm nơi tâm hồn con Mẹ yêu
Mẹ là tất cả của đời con Mẹ yêu

- - - - - - - - - -
#mother #music #touching #heartfelt #nhac
[+] Show More